Lễ bổ nhiệm Hiệu trưởng: TS. Phạm Tuấn Anh
Giám đốc Sở GD& ĐT Nguyễn Xuân Trường trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương!