Hoạt động xã hội hoá

Cổng trường THPT chuyên Hùng Vương do Thành phố Việt Trì xây tặng năm 2012

    Hiện tại chưa có ảnh!!