THPT Chuyên Hùng Vương
Số lượt truy cập
Hôm qua:
Hôm nay:
Tổng số lượt truy cập:

DANH SÁCH CÁC CÂU LẠC BỘ

Tên câu lạc bộ
Thông tin đăng kí
Bóng đá nam
Yêu cầu giới tính: Nam
 • Số lượng: 190
 • Đăng kí: 120
Bóng đá nữ
Yêu cầu giới tính: Nữ
 • Số lượng: 180
 • Đăng kí: 180
Bóng bàn
Yêu cầu giới tính:
 • Số lượng: 160
 • Đăng kí: 159
Bóng rổ
Yêu cầu giới tính:
 • Số lượng: 170
 • Đăng kí: 169
Cầu lông
Yêu cầu giới tính:
 • Số lượng: 170
 • Đăng kí: 170
Bóng chuyền nam
Yêu cầu giới tính: Nam
 • Số lượng: 180
 • Đăng kí: 126
Bóng chuyền nữ
Yêu cầu giới tính: Nữ
 • Số lượng: 177
 • Đăng kí: 107
Thể dục thẩm mỹ (Aerobic)
Yêu cầu giới tính:
 • Số lượng: 170
 • Đăng kí: 41