Liên hệ:

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Địa chỉ:Ngõ 70  phố Hàn Thuyên, phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210-3843866 Fax: 0210-3843866

Email: webmaster@chuyenhungvuong.edu.vn Website: http://chuyenhungvuong.edu.vn
Facebook chính thức của trường: https://www.facebook.com/thptchuyenhungvuong.phutho


Họ tên

Tiêu đề

Email

Số điện thoại

Nội dung