Thông báo
HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG SMAS

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG SMAS 3.0..

THÔNG BÁO Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2014-2015

Nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức học đường để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống và chuẩn bị cho kì thi ViSEF và Intel-ISEF 2015, Nhà trường phát động Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật năm học 2014-2015. I. Yêu cầu Dự án có thể của 01 tác giả (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm tác giả (gọi là dự án tập thể) không quá 02 học sinh. Các học sinh tham gia phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực của năm học 2013-2014 từ Khá trở lên và mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án. Người hướng dẫn: mỗi dự án thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu do Nhà trường ra quyết định cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án...

Chương trình học bổng Giáo viên xuất sắc và thành đạt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) A program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA), U.S. Department of State, and implemented by IREX Application for International Teachers The U.S. Department of State and IREX announce an open competition for a program that will bring outstanding secondary-level school teachers to the U.S. for a professional development opportunity. TEA seeks to:  Enhance teachers’ expertise in their teaching discipline and equip them with a deeper understanding of best practices in teaching methods, lesson planning, and instructional technology  Create among educators a more nuanced understanding of the U.S.  Develop productive and lasting relationships and mutual understanding between U.S. and international teachers and their students.  Contribute to improving teaching in participating countries by preparing participants to serve as teacher leaders who, upon returning home, will apply and share their experience and skills with their peers and students. ELIGIBLE TEACHING DISCIPLINES FOR TEA ARE:  English or English as a Foreign Language,  Social Studies (social studies, civics, history, geography, etc.)  Mathematics  Science  Special Education teachers in the disciplines listed above..

Thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2014

Thứ 7 và chủ nhật, các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2014, Chuyên Hùng Vương tổ chức thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 (lần cuối). Mức độ đề thi như thi đại học. Mục đích của kỳ thi là giúp học sinh và phụ huynh có căn cứ xác đáng cho việc chọn trường. ..