Học sinh Giỏi các cấp
Kết quả tổng hợp học sinh gioi

Những nỗ lực của thầy cô giáo trong việc tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy các chuyên đề nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Chúc mừng các học sinh đạt giải..