Trang chủ » Thông báo Kết quả tổng hợp khảo sát chất lượng

Trường THPT Chuyên Hùng Vương xin thông báo tới Quý phụ huynh và các em học sinh kết quả các thi sinh thủ khoa kỳ thi thử Đại học lần thứ 1.

 

SBD

Họ Tên

Ngày Sinh Nơi Sinh Lớp Khối Thi M1 M2 M3 Tổng  
010166 Bùi Thị Kim Lanh 06/08/1994 Sông Thao - Vĩnh Phú 12 Toán A 9.60 8.50 8.60 26.70  
010339 Phùng Thị Thư 17/10/1994 Phù Ninh - Phú Thọ  12 Hoá A 9.00 8.50 9.00 26.50  
010032 Tống Thanh Bình 28/02/1994 Đoan Hùng - Vĩnh Phú 12 Toán A 8.80 8.50 9.20 26.50  
010347 Nguyễn Thaành Toàn 19/08/1994 BV Việt Trì 12 Toán A 9.80 8.00 8.40 26.20  
010171 Nguyễn Tùng Lâm 04/05/1994 BV tỉnh Vĩnh Phú 12 Lí A 9.00 7.75 8.80 25.55  
010198 Nguyễn Ngọc Linh 24/07/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Toán A 9.00 8.50 8.00 25.50  
010016 Nguyễn Hải Anh 10/09/1994 BV Việt Trì 12 Hoá A 10.00 6.75 8.60 25.35  
010025 Vũ Hoàng Kim Anh 09/10/1994 Phong châu - Vĩnh Phú 12 Lí A 9.00 8.00 8.00 25.00  
010406 Nguyễn Tuấn Việt 22/04/1994 BV tỉnh Vĩnh Phú 12 Toán A 8.40 7.25 9.00 24.65  
010246 Nguyễn Thị Hồng Ngát 07/09/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Toán A 8.60 7.50 8.40 24.50  
010241 Nguyễn Thị Ngọc Nga 13/01/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Toán B 7.00 8.50 8.20 23.70  
010203 Nguyễn Thuỳ Linh 11/08/1994 Việt Trì - Vĩnh Phú 12 Sinh B 9.60 6.00 7.00 22.60  
010067 Nguyễn Ngọc Dương 07/11/1994 Việt Trì - Vĩnh Phú 12 Toán B 7.40 6.75 8.40 22.55  
010379 Hà Thị Mỹ Trinh 21/10/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Sinh B 7.60 5.25 8.20 21.05  
010291 Phan Diễm Quỳnh 30/12/1994 Thanh Sơn - Phú Thọ 12 Sinh B 9.00 3.50 8.20 20.70  
010416 Trần Hải Yến 08/07/1994 BV tỉnh Phú Thọ 12 Hoá B 7.20 5.00 8.20 20.40  
010078 Cao Thị Hương Giang 19/01/1994 Lâm Thao - Phú Thọ 12 Tin B 7.80 4.75 7.80 20.35  
010288 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 18/01/1994 BV tỉnh Vĩnh Phú 12 Hoá B 7.20 5.50 7.60 20.30  
010230 Phan Nhật Minh 11/06/1994 Yên Sơn - Tuyên Quang 12 Toán B 5.00 8.50 6.60 20.10  
010131 Nguyễn Quốc Huy 05/09/1994 TT Y tế Phong Châu 12 Toán B 5.60 7.00 7.40 20.00  
010031 Nguyễn Thái Bình 03/03/1994 Yên Lập - Vĩnh Phú 12 Sử C 7.50 8.25 8.00 23.75  
010050 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 06/09/1994 Yên Lập - Vĩnh Phú 12 Sử C 7.50 8.50 7.50 23.50  
010280 Phùng Thị Phương 04/09/1994 Thanh Sơn - Phú Thọ  12 Văn C 7.25 8.75 7.50 23.50  
010412 Nguyễn Thị Hải Yến 18/03/1994 Việt Trì - Phú Thọ  12 Văn C 8.50 7.75 6.25 22.50  
010364 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/10/1994 BV Phú Thọ  12 Sử C 7.00 8.75 6.75 22.50  
010320 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/02/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Văn C 7.50 7.25 7.00 21.75  
010170 Nguyễn Thuỳ Lâm 14/10/1994 Lập Thạch - Vĩnh Phú 12 Sử C 6.50 9.00 6.25 21.75  
010240 Đỗ Thị Nga 23/03/1994 Thanh Hoà - Vĩnh Phú 12 Văn C 6.00 7.00 8.50 21.50  
010027 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/08/1994 Thanh Sơn - Vĩnh Phú 12 Sử C 7.00 7.75 6.50 21.25  
010041 Hoàng Thị Thu Chúc 27/04/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Sử C 7.00 8.50 5.75 21.25  
010402 Vũ Thị Hồng Vân 19/12/1994 BV thị xã Phú Thọ  12 K2 D1 8.50 8.50 6.70 23.70  
010106 Nguyễn Thu Hằng 21/09/1994 BV Việt Trì 12 K2 D1 8.50 9.00 6.00 23.50  
010270 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/07/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Anh D1 8.00 9.00 6.00 23.00  
010121 Lê Duy Hoàng 18/06/1994 Tam Thanh - Vĩnh Phú 12 Anh D1 7.25 9.00 6.50 22.75  
010020 Nguyễn Thị Lan Anh 31/10/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Anh D1 8.00 9.00 5.75 22.75  
010368 Nguyễn Thu Trang 17/08/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Anh D1 7.00 9.00 6.50 22.50  
010376 Vũ Thị Minh Trang 01/11/1994 BVNM Dệt 12 K2 D1 8.00 8.50 6.00 22.50  
010006 Đinh Thị Thảo Anh 01/04/1994 BV Việt Trì 12 K2 D1 8.00 8.25 6.10 22.35  
010152 Đỗ Thị Thu Hương 21/08/1994 BV tỉnh Vĩnh Phú 12 Anh D1 7.00 9.00 6.25 22.25  
010072 Trần Hải Đăng 09/04/1994 BV Việt Trì 12 Anh D1 7.25 7.25 7.50 22.00  
010177 Phạm Thị Hồng Liễu 12/07/1994 Phong Châu - Vĩnh Phú 12 Pháp D3 7.00 9.25 7.60 23.85  
010216 Bùi Khánh Ly 02/08/1994 Tam Thanh - Vĩnh Phú 12 Pháp D3 8.25 8.00 7.50 23.75  
010178 Bùi Khánh Linh 25/10/1994 BV tỉnh Vĩnh Phú 12 Pháp D3 7.75 8.00 7.80 23.55  
010396 Nguyễn Thị Thu Uyên 07/04/1994 Sông Thao - Vĩnh Phú 12 Pháp D3 7.00 8.00 8.10 23.10  
010383 Nguyễn Đức Trung 17/02/1994 Việt Trì - Vĩnh Phú 12 Pháp D3 8.00 7.25 7.40 22.65  
010208 Trần Ái Linh 07/12/1994 Việt Trì - Vĩnh Phú 12 Pháp D3 8.00 8.00 6.50 22.50  
010142 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/04/1994 Trường TH Hoá chất 12 Pháp D3 6.50 8.25 7.30 22.05  
010026 Dương Ngọc Ánh 15/09/1994 Bệnh viện tỉnh  12 Pháp D3 7.50 8.00 6.00 21.50  
010285 Nguyễn Thị Minh Phượng 27/02/1994 Thanh Ba - Phú Thọ 12 Pháp D3 7.00 6.50 8.00 21.50  
010255 Nguyễn Thị Thuý Nga 07/06/1994 Thanh Hoà - Vĩnh Phú 12 Pháp D3 5.75 7.50 8.00 21.25  

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Người Gửi: Admin vào 07/03/2012 16:20
Các tin khác