Trang chủ » Thông báo DANH SÁCH PHÒNG THI , KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NAM HỌC 2017-2018

Sở GD&ĐT gửi danh sách phòng thi, Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018 (file đính kèm), các đơn vị triển khai:

1. Thông báo cho thí sinh và tổ chức đoàn đưa học sinh đến các địa điểm dự thi theo lịch:

- Thời gian: Thí sinh có mặt tại cửa phòng thi lúc 7 giờ 00 ngày 15 tháng 9 năm 2017.

- Điểm dự thi:

+ Từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 12: Tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương;

+ Phòng thi số 13, 14, 15: Tại Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Phú Thọ.

+ Phòng thi số 16, 17, 18: Tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh;

+ Phòng thi số 19: Tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phòng máy số 1, tầng 2, Nhà B5);

Lưu ý: Thí sinh có mặt đúng giờ tại các điểm thi trên (có sơ đồ phòng thi tại bảng thông báo).

2. Lưu ý đối với Hội đồng coi thi môn Tin học

 - Lãnh đạo, thư ký, Kỹ thuật viên: Đúng 7 giờ 30 ngày 13/9/2017 có mặt tại phòng họp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phú Thọ;

- Giám thị: Đúng 7 giờ 30 ngày 14/9/2017 có mặt tại phòng họp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phú Thọ.

3. Các đơn vị có trách nhiệm: Tổ chức cho những cán bộ, giáo viên tham gia coi thi kỳ thi và tất cả thí sinh của đơn vị nắm vững quy định và các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi của Sở GD&ĐT.

Người Gửi: Admin vào 14/09/2017 08:13
Các tin khác