Trang chủ » Thông báo KẾ HOẠCH VÀ LỊCH KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 LẦN 3 – NĂM HỌC 2016-2017

 

LỊCH KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12

LẦN 3 – NĂM HỌC 2016-2017

-----------------------

Chú ý:

* Học sinh toàn khối 12 làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ

            và 1 bài thi tự chọn: Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

* Học sinh có mặt: Buổi sáng 7h00, Buổi chiều 13h30.

Lịch thi

 


Ngày thi

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Hình thức thi

18/2/2017

Chiều

Toán

Ngoại ngữ

90 phút

60 phút

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

19/2/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

Tự luận

Chiều

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

150 phút

150 phút

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

Người Gửi: Admin vào 10/02/2017 21:19
Các tin khác