Trang chủ » Thông báo THÔNG BÁC KẾT QUẢ VÀ PHÚC KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Căn cứ vào công văn số  1150/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD về việc tra cứu điểm thi, phúc khảo bài thi, cấp giấy  chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả kết quả thi cho thí sinh, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Trường THPT Chuyên Hùng Vương thông báo:

1. Tra cứu điểm thi:

- Tra cứu kết quả thi tại cụm đại học Hội đồng thi Trường Đại học Hùng Vương tại địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-thi-thpt-quoc-gia-nam-2016/1468856411-ket-qua-diem-thi-thpt-quoc-gia-nam-2016-cum-thi-so-22-do-truong-dh-hung-vuong-chu-tri.hvu

- Tra cứu kết quả thi tại cụm tốt nghiệp Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Thọ tại địa chỉ: http://tracuudiemthi.phutho.edu.vn

hoặc: http://phutho.edu.vn/phutho/documentview.jsp?ID=465

2. Phúc khảo bài thi

- Thí sinh nộp Đơn phúc khảo (theo mẫu M1 đính kèm) tại phòng giáo vụ trường THPT Chuyên Hùng Vương – Gặp cô Vũ.

- Thời gian nộp đơn phúc khảo bắt đầu từ ngày 20/07/2016 đến trước 14h30 giờ ngày 30/07/2016.

3. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Trường THPT CHV cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các thí sinh đã tốt nghiệp và trả học bạ, các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh vào ngày 26,27/07/2016.

4. Trường THPT CHV trả Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đăng ký dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng từ ngày 22/0/7/2016 tại phòng giáo vụ trường. Liên hệ gặp cô Vũ.

Người Gửi: Admin vào 20/07/2016 10:20
Các tin khác