Trang chủ » Tin tức KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CMHS KHỐI 10 NIÊN KHÓA 2016-2019

CHƯƠNG TRÌNH

Gặp mặt CMHS khối 10 niên khóa 2016-2019

Thời gian: 8h00, thứ Bảy, ngày 09/7/2016

I. PHIÊN HỌP CHUNG

Thời gian: Từ 08h00 - 09h30

Địa điểm: Sân chào cờ

Thành phần: Lãnh đạo trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Thư ký, GVCN và GV dạy môn chuyên các lớp khối 10, CMHS.

TT

Nội dung hoạt động

Người thực hiện

 1.  

- Ổn định tổ chức

- Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần buổi gặp mặt

Ông Cù Huy Quảng, PHT

 1.  

- Lời chúc mừng của Hiệu trưởng

- Giới thiệu chung về nhà trường

- Tóm tắt những điểm quan trọng trong nội quy nhà trường

- Giới thiệu GVCN và giáo viên dạy chuyên khối 10

Ông Phạm Tuấn Anh, HT

 1.  

- Quy trình bồi dưỡng đội tuyển

- Kế hoạch tham gia các cuộc thi

- Phát triển kỹ năng mềm cho học sinh chuyên

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, PHT

 1.  

- Tổng quan về thi THPTQG và xét tuyển đại học

Ông Nguyễn Ngọc Toán, PHT

 1.  

- Ý kiến phát biểu của CMHS

CMHS

 1.  

- Kết luận của Hiệu trưởng

Ông Phạm Tuấn Anh, HT

 


II. PHIÊN HỌP RIÊNG

Thời gian: Từ 09h45 - 11h15

Địa điểm: Tại các lớp học khối 10 (theo sơ đồ niêm yết trên Bảng tin nhà trường)

Thành phần: GVCN và GV dạy chuyên các lớp khối 10, CMHS.

TT

Nội dung hoạt động

Thực hiện

 1.  

- Kiểm diện và giới thiệu

- Phát mẫu Sơ yếu lí lịch học sinh để CMHS điền thông tin

- Giới thiệu truyền thống của lớp (các khóa trước)

- Phổ biến Nội quy lớp học, các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của lớp

GVCN

 1.  

- Thông báo các thông tin về địa chỉ và mật khẩu hòm thư chung của lớp để học sinh cùng sử dụng

- Hướng dẫn chuẩn bị SGK, sách tham khảo, tài liệu tham khảo, dụng cụ học tập

- Kinh nghiệm đối với học sinh ở trọ, ở KTX…

- Gửi Chương trình môn chuyên 3 năm cho học sinh

- Giao chuyên đề và hướng dẫn học sinh tự học. Giáo viên gửi tài liệu, hướng dẫn học sinh học tập qua hòm thư chung

- Đối với các lớp không chuyên GVCN giao chuyên đề một số môn học nâng cao của lớp cho HS và hướng dẫn học sinh tự học thông qua hòm thư chung

GVCN + GV dạy chuyên 

 1.  

- Thu Sơ yếu lí lịch học sinh.

- GVCN và CMHS bàn bạc và thống nhất một số nội dung về đồng phục, sách giáo khoa, vở ghi của học sinh và các kế hoạch khác của lớp

GV dạy chuyên + GVCN + CMHS

 1.  

Thảo luận:

- Phụ huynh phát biểu ý kiến

- GVCN và GV dạy chuyên giải đáp các câu hỏi của CMHS

GV dạy chuyên + GVCN

 1.  

GVCN kết luận và kêt thúc buổi gặp mặt

GVCN

 

Ghi chú:

Học sinh khối 10 tiếp tục nghỉ hè và tự học theo hướng dẫn của giáo viên thông qua hòm thư chung của lớp. Kế hoạch tựu trường sẽ được thông báo sau trên website của nhà trường: http://chuyenhungvuong.edu.vn/

Người Gửi: Admin vào 07/07/2016 11:15
Các tin khác