Trang chủ » Tin tức LỄ TRI ÂN NIÊN KHÓA 2013-2016

SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    Số:       /KH-CHV                                              Phú Thọ, ngày   tháng 6  năm  2016

  V/v: Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành

              Niên khóa 2013- 2016

                                     

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và kế hoạch số 736/SGD&ĐT-GDTH ngày 13/5/ 2016 của  Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 9 trung học cơ sở (THCS) và lớp 12 THPT, trường THPT Chuyên Hùng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành niên khóa 2013- 2016 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tri ân công ơn nuôi dưỡng của ông bà, cha mẹ; tri ân tình cảm và tấm lòng của thầy, cô giáo và nhà trường đã chăm lo giảng dạy văn hóa, giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho học sinh; khắc sâu tình bạn trong sáng trong những năm cùng học tập và rèn luyện dưới mái trường;

- Góp phần giáo dục tư tưởng tình cảm của toàn thể học sinh trong trường và trở thành một trong những hoạt động quan trọng mang tính văn hóa truyền thống và bản sắc riêng của từng trường;

- Tạo một kỷ niệm đẹp, sâu sắc cho các em học sinh các lớp cuối cấp của nhà trường trước khi chia tay mái trường mà các em đã một thời gắn bó; đặc biệt đối với các em học sinh khối 12 sẽ tạo sự tự tin, tự hào và quyết tâm trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2016;

- Buổi lễ được tiến hành trong không khí trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trước, trong và sau buổi Lễ.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: 7h15’ ngày 25 tháng 6 năm 2016.

- Địa điểm: Nhà đa năng Chuyên Hùng Vương.

3. Thành phần tham dự buổi Lễ

- Khách mời: Lãnh đạo Sở GD &ĐT, lãnh đạo thành phố Việt Trì, Hội Khuyến học, Thành đoàn Việt Trì, Tỉnh đoàn Phú Thọ.

-  Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường; Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp 12.

-  Toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên của nhà trường.

- Toàn thể học sinh khối 12 và đại diện học sinh khối 10, 11.

4. Phân công nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Tổng duyệt; văn nghệ, tập trung học sinh.

Đoàn thanh niên

2

Chuẩn bị các bài phát biểu của giáo viên và học sinh

TTCM- Trần Thị Thanh

3

Mời đại biểu

Lãnh đạo trường

4

Đón tiếp ĐB

Công đoàn

  5

Hội trường, cơ sở vật chất

Bảo vệ- Văn phòng

5. Nội dung chương trình

STT

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

Ghi chú

1

Văn nghệ chào mừng

MC Thanh Tâm-

 Mạnh Hùng

2

Chào cờ

Nguyễn Duy Khánh

3

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình

PHT Nguyễn Xuân Quỳnh

4

Phát biểu chia tay của lãnh đạo trường

HT Phạm Tuấn Anh

5

Phát biểu của Đại biểu

Đại biểu

6

Phát biểu của Đại diện giáo viên

Cô Đỗ Thị Sơn

5

Trao giải Ảnh kỷ yếu

MC

6

Phát biểu, tặng hoa của Ban ĐDCMHS

Ông Nguyễn Đăng Khoa- Trưởng Ban ĐDCMHS trường

7

Đại diện HS 12 đọc thư tri ân, tặng hoa nhà trường

Đại diện học sinh

8

Giao lưu

MC

9

Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm

MC

Trường THPT Chuyên Hùng Vương trân trọng báo cáo Sở GD&ĐT!

Nơi nhận:

- Phòng GD TrH- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Thành đoàn Việt Trì (để b/c);

- Lãnh đạo trường (để t/h);

- Công đoàn, Đoàn TN (để t/h); 

- Website Trường;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tuấn Anh

Người Gửi: Admin vào 19/06/2016 21:56
Các tin khác