Trang chủ » Tuyển sinh THPT chuyên THÔNG BÁO BỔ SUNG HỒ SƠ TUYỂN SINH 10 NĂM 2016

THÔNG BÁO

BỔ SUNG THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương năm học 2016 - 2017:

- Thời hạn nộp bổ sung hồ sơ, giấy tờ liên quan chế độ ưu tiên, khuyến khích: Hạn cuối 17h ngày 7 tháng 6 năm 2016;

- Thời hạn nộp học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Hạn cuối 17h ngày 15 tháng 6 năm 2016;

- Địa điểm nộp hồ sơ bổ sung, học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Phòng giáo vụ - Tầng 2 - Nhà B4 - Trường THPT Hùng Vương.

2. Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương xem thông tin đăng ký dự thi:

- Nhà trường niêm yết thông tin thí sinh ngày 2 tháng 6 năm 2016;

- Học sinh, phụ huynh học sinh xem thông tin báo sửa ( nếu có sai sót);

- Thời hạn báo thông tin sai sót và đề nghị sửa: Trước 17h ngày 5 tháng 6 năm 2016;

- Địa điểm báo sai sót và sửa thông tin: Phòng giáo vụ - Tầng 2 - Nhà B4 - Trường THPT Hùng Vương.

*Chú ý: Học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương năm học 2016 – 2017 xem thông tin thí sinh, số báo danh, phòng thi, địa điểm thi vào ngày 7 tháng 6 năm 2016 được niêm yết tại bảng tin của nhà trường.

Người Gửi: Admin vào 29/05/2016 09:46
Các tin khác