Trang chủ » Thông báo Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh năm học 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÙNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-CHV

Phú Thọ,  ngày 10  tháng 02  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh năm học 2014-2015


        Triển khai thực hiện Kế hoạch năm học 2014-2015, Trường THPT Chuyên Hùng Vương thông báo Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh như sau:

1. Thời gian kiểm tra

        a) Khối 10, 11: Các buổi chiều ngày 10,11, 12/3/2015 (Thứ 3, 4, 5).  

b) Khối 12: Ngày 14, 15/3/2015 (Thứ 7, chủ nhật ).

2. Đăng ký dự thi

        a) Học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương: Đăng kí theo khối lớp.

        b) Học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh:

                Liên hệ và đăng ký trực tiếp với đ/c Đinh Thị Kim Vũ, Giáo vụ, sđt: 01239444306

                Địa điểm đăng ký: Phòng giáo vụ tầng 2 phía trên phòng chờ giáo viên.

                Thời hạn nhận đăng kí từ 11/02/2015 đến hết ngày 07/03/2015.

TRƯỜNG  THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

---------------

Người Gửi: Admin vào 12/02/2015 09:19
Các tin khác