Trang chủ » Tuyển sinh THPT chuyên Lợi ích khi đăng ký thi Chuyên Hùng Vương

TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

Học sinh thi vào lớp 10 Chuyên Hùng Vương được xét tối đa đến 5 nguyện vọng, được xét tuyển vào các trường THPT trong địa bàn tỉnh bình đẳng như các thí sinh dự thi tại các hội đồng thi khác.
         1. Địa bàn tuyển sinh

Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Hùng Vương chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tỉnh Phú Thọ. Học sinh từ tỉnh khác đăng ký dự tuyển phải được Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Tuyển sinh 10 lớp chuyên và 02 lớp không chuyên, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Các lớp chuyên gồm: Chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí, chuyên Tiếng Anh và chuyên Tiếng Pháp.

3. Điều kiện dự tuyển

Học sinh được tham gia dự tuyển vào THPT Chuyên Hùng Vương phải có đủ các điều kiện sau:

- Thuộc địa bàn tuyển sinh;

- Trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

4. Hồ sơ dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương phải có đủ các hồ sơ sau:

- Đơn xin dự tuyển và ghi đầy đủ các thông tin trong đơn theo mẫu do Sở GD& ĐT quy định;

- Bản chính học bạ THCS;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Các giấy chứng nhận để dự sơ tuyển (học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, các cuộc thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức);

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh học cấp (bản chính);

- Thẻ dự thi do trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp.

Khi trúng tuyển, thí sinh nhập học vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương phải nộp đầy đủ các hồ sơ của học sinh theo quy định cho nhà trường.

5. Đăng ký dự tuyển

Học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào hai lớp chuyên ở hai môn chuyên khác nhau (nếu lịch thi hai môn chuyên không trùng nhau);

Học sinh cần xác định và ghi rõ nguyện vọng thứ nhất (NV1) và nguyện vọng thứ hai (NV2) trong đơn dự tuyển nếu đăng ký dự tuyển 2 môn chuyên để làm căn cứ xét tuyển; 

Đồng thời với việc đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào lớp không chuyên của trường (NV3). Ngoài ra, học sinh được đăng ký dự tuyển vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (NV4) nếu đủ điều kiện dự tuyển của trường này và vào một trường THPT khác (NV5). Theo đó, học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương được sử dụng kết quả của các bài thi không chuyên để xét tuyển vào trường THPT công lập và Trường PTDTNT tỉnh khi không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nếu có nguyện vọng.

6. Phương thức tuyển sinh, môn thi, hệ số điểm bài thi

a) Phương thức tuyển sinh:  

Việc tổ chức tuyển sinh được tiến hành hai vòng: 

- Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. 

Tính điểm vòng sơ tuyển gồm các tiêu chí:

+ Tiêu chí 1. Điểm xếp loại hạnh kiểm, học lực (cả năm) của mỗi năm học ở cấp học THCS, được tính: Học lực khá được 0,5 điểm; học lực giỏi được 1,0 điểm; hạnh kiểm khá được 0,5 điểm; hạnh kiểm tốt được 1,0 điểm;

+ Tiêu chí 2. Điểm xếp loại tốt nghiệp THCS: Thí sinh xếp loại tốt nghiệp THCS loại khá được 01 điểm, loại giỏi được 02 điểm;

+ Tiêu chí 3. Điểm kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng: Thí sinh đạt giải hoặc huy chương trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi viết thư quốc tế; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi khoa học kỹ thuật (cả cuộc thi do Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức); thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn ở cấp học THCS từ cấp tỉnh trở lên tổ chức được tính điểm sơ tuyển như sau: Giải Khuyến khích (Bằng khen) được 01 điểm, giải Ba (Huy chương Đồng) được 02 điểm, giải Nhì (Huy chương Bạc) được 03 điểm, giải Nhất (Huy chương Vàng) được 04 điểm. Trường hợp thí sinh đạt nhiều giải (huy chương) chỉ tính theo giải (huy chương) cao nhất.

Điểm sơ tuyển là tổng điểm của các tiêu chí trên. Học sinh đăng ký dự tuyển có điểm sơ tuyển từ 05 điểm trở lên thì được chọn vào thi tuyển vòng 2.

- Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

b) Môn thi:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn; nếu thí sinh thi vào lớp chuyên Tin học thì bài thi môn chuyên là Toán; nếu thí sinh thi vào chuyên Tiếng Pháp thì bài thi môn chuyên là Tiếng Anh.

c) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10;

- Hệ số điểm bài thi:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2;

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Chỉ tính điểm bài thi các môn không chuyên (bài thi các môn chung: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh). Điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 2, điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1;

d) Thời gian làm bài:

- Bài thi không chuyên: Môn Toán 120 phút, môn Ngữ văn là 120 phút và môn Tiếng Anh là 60 phút;

- Bài thi chuyên: Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) là 120 phút, các môn khác là 150 phút.         

          7. Lịch thi

Ngày

thi

Buổi

thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

18/6/2014

Sáng

Ngữ văn (không chuyên)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh (không chuyên)

60 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

19/6/2014

Sáng

Toán (không chuyên)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

20/6/2014

Sáng

Các môn chuyên: Toán, Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh (chuyên Tiếng Anh)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Các môn chuyên: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Toán (chuyên Tin học)

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 Tiếng Anh (chuyên Tiếng Pháp)

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

          8. Điểm xét tuyển, nguyên tắc, phương pháp xét tuyển

          a) Điểm xét tuyển:

- Điểm xét vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);

          - Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên (điểm các bài thi môn Toán và Ngữ Văn tính hệ số 2; môn Tiếng Anh tính hệ số 1).

            b) Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (hai).

c) Cách xét tuyển:

- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn.

Đối với những thí sinh đăng ký dự thi vào 02 môn chuyên, nếu đã trúng tuyển theo nguyện vọng 1  thì không xét trúng tuyển theo nguyện vọng 2.

- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Tổng các điểm trung bình môn học đánh giá bằng điểm số năm học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình cả năm môn Toán và môn Ngữ văn năm học lớp 9 cao hơn.

Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào lớp chuyên (theo nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) thì không được xét trúng tuyển vào lớp không chuyên.

Thí sinh dự tuyển vào các trường THPT năm học 2014-2015 (bao gồm cả trường PTDTNT tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương với các bài thi không chuyên) được tổ chức thi chung: Chung đề, chung thời gian, cùng thời điểm, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm và sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển.

Khi không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thí sinh được sử dụng kết quả các bài thi không chuyên để xét tuyển vào một trường THPT khác đã đăng ký dự tuyển trước (NV4, NV5) một cách bình đẳng như các học sinh khác. Trong trường hợp trường THPT (NV5) thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển thì những học sinh chuyển về cũng được tham gia xét tuyển bình đẳng như những học sinh khác.

          Những học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương và đăng ký dự tuyển vào trường THPT khác như nói trên thì phải dự thi tại Hội đồng coi thi tuyển sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

          Những vấn đề khác thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT.

Người Gửi: Admin vào 15/05/2014 01:57

GỬI Ý KIẾN CỦA BẠN:

Các tin khác