Trang chủ » Thông báo Lịch Khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2013-2014

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1

NĂM HỌC 2013-2014

 

1. Khối 10

 

Thời gian

Khối

A

Khối

A1

Khối

B

Khối

C

Khối

 D1+D3

Chiều thứ 2

( 09/12/2013)

SINH

VĂN

VĂN

Chiều thứ 3

( 10/12/2013)

TOÁN

TOÁN

TOÁN

SỬ

TOÁN

Chiều thứ 4

( 11/12/2013)

HÓA

TIẾNG ANH

HÓA

ĐỊA

NGOẠI NGỮ

 

2. Khối 11

 

Thời gian

Khối

A

Khối

A1

Khối

B

Khối

C

Khối

 D1+D3

Chiều thứ 5

( 12/12/2013)

SINH

VĂN

VĂN

Chiều thứ 6

( 13/12/2013)

TOÁN

TOÁN

TOÁN

SỬ

TOÁN

Sáng thứ 7

( 14/12/2013)

HÓA

TIẾNG ANH

HÓA

ĐỊA

NGOẠI NGỮ

 

3. Khối 12

 

Thời gian

Khối

A

Khối

A1

Khối

B

Khối

C

Khối

 D1+D3

Chiều thứ 7

( 14/12/2013)

SINH

VĂN

VĂN

Sáng CN

( 15/12/2013)

TOÁN

TOÁN

TOÁN

SỬ

TOÁN

Chiều CN

( 15/12/2013)

HÓA

TIẾNG ANH

HÓA

ĐỊA

NGOẠI NGỮ

 
 


Lưu ý:

Các thí sinh tự do có thể đăng ký thi thử từ ngày 22/11/2013 đến hết ngày 08/12/2013.

Đăng ký với cô Đinh Thị Kim Vũ, giáo vụ nhà trường (Phòng giáo vụ, tầng 2 nhà B3), SĐT: 01239 444 306.

Người Gửi: Admin vào 29/11/2013 17:44
Các tin khác