Trang chủ » Thông báo ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2013 -2014 VÀ THỜI GIAN NHẬP HỌC

Điểm chuẩn trúng tuyển vào THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2013 -2014

TOÁN HOÁ SINH TIN VĂN SỬ ĐỊA ANH PHÁP K. CHUYÊN
32,0 35,0 37,0 30,0 31,5 35,5 21,75 21,5 34,5 31,75 27,2

Nhà trường không phát giấy báo trúng tuyển, học sinh trúng tuyển nhập học ngày 12/08/2013.

Người Gửi: Admin vào 17/07/2013 21:22
Các tin khác