Trang chủ » Tin tức THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2013 -2014

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông

Chuyên Hùng Vương năm học 2013 - 2014

 

         

          Thực hiện Văn bản số 1251/UBND-VX3 ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ "V/v Tuyển sinh THCS và THPT năm học 2013 - 2014", Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương năm học 2013 - 2014 như sau:

1. Địa bàn tuyển sinh

Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Hùng Vương chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tỉnh Phú Thọ, việc giải quyết để học sinh từ tỉnh khác đăng ký dự tuyển phải được Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển sinh 12 lớp chuyên và 02 lớp không chuyên, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Các lớp chuyên gồm: Môn Toán: 2 lớp; môn Tiếng Anh: 2 lớp; các môn chuyên còn lại: Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Pháp mỗi môn 01 lớp chuyên.

3. Đăng ký dự tuyển

Học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào hai lớp chuyên ở hai môn chuyên khác nhau (nếu lịch thi hai môn chuyên không trùng nhau);

Học sinh cần xác định và ghi rõ nguyện vọng thứ nhất (NV1) và nguyện vọng thứ hai (NV2) trong đơn dự tuyển nếu đăng ký dự tuyển 2 môn chuyên để làm căn cứ xét tuyển; 

Đồng thời với việc đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào lớp không chuyên của trường (NV3) và được đăng ký dự tuyển vào một trường THPT khác thuộc huyện, thành, thị mà học sinh có hộ khẩu thường trú (NV5) và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (NV4) nếu đủ điều kiện dự tuyển của trường này. Học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương được sử dụng kết quả của các bài thi không chuyên để xét tuyển vào trường THPT công lập và Trường PTDTNT tỉnh khi không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương,  nếu có nguyện vọng.

4. Hồ sơ dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải có đủ các hồ sơ sau:

- Đơn xin dự tuyển và ghi đầy đủ các thông tin trong đơn theo mẫu do Sở GD& ĐT quy định;

- Bản chính học bạ THCS; Bản sao giấy khai sinh;

- Các giấy chứng nhận để dự sơ tuyển (học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, các cuộc thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức);

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh học cấp (bản chính).

Sở GD&ĐT quy định cụ thể về hồ sơ dự tuyển trong hướng dẫn tuyển sinh.

Khi trúng tuyển, thí sinh nhập học vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải nộp đầy đủ các hồ sơ của học sinh theo quy định cho nhà trường.

5. Điều kiện dự tuyển

Học sinh được tham gia dự tuyển vào THPT chuyên Hùng Vương phải có đủ các điều kiện sau:

- Thuộc địa bàn tuyển sinh;

- Trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;  

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

6. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo Quy chế số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Việc tổ chức tuyển sinh được tiến hành hai vòng: 

- Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. 

Tính điểm vòng sơ tuyển gồm các tiêu chí:

+ Tiêu chí 1. Điểm học lực các năm học ở THCS: Mỗi năm học ở cấp học THCS, thí sinh xếp loại học lực khá được 01 điểm, học lực giỏi được 02 điểm;

+ Tiêu chí 2. Điểm xếp loại tốt nghiệp THCS: Thí sinh xếp loại tốt nghiệp THCS loại khá được 01 điểm, loại giỏi được 02 điểm;

+ Tiêu chí 3. Điểm kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng: Thí sinh đạt giải hoặc huy chương trong các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi, văn nghệ, thể thao, viết thư quốc tế ở cấp học THCS…từ cấp tỉnh tổ chức trở lên được tính điểm sơ tuyển như sau: Giải Khuyến khích (Bằng khen) được 01 điểm, giải Ba (Huy chương Đồng) được 02 điểm, giải Nhì (Huy chương Bạc) được 03 điểm, giải Nhất (Huy chương Vàng) được 04 điểm. Trường hợp thí sinh đạt nhiều giải (huy chương) chỉ tính theo giải (huy chương) cao nhất.

Điểm sơ tuyển là tổng điểm của các tiêu chí trên. Học sinh đăng ký dự tuyển có điểm sơ tuyển từ 05 điểm trở lên thì được chọn vào thi tuyển vòng 2.

- Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn; nếu thí sinh thi vào lớp chuyên Tin thì bài thi môn chuyên là Toán; nếu thí sinh thi vào chuyên Tiếng Pháp thì bài thi môn chuyên là Tiếng Anh.

Thí sinh dự tuyển vào các trường THPT năm học 2013-2014 (bao gồm cả trường PTDTNT tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương với các bài thi không chuyên) được tổ chức thi chung: Chung đề, chung thời gian, cùng thời điểm, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm và sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển.

Khi không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thí sinh được sử dụng kết quả các bài thi không chuyên để xét tuyển vào một trường THPT khác đã đăng ký dự tuyển trước.

          Những học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương và đăng ký dự tuyển vào trường THPT khác như nói trên thì phải dự thi tại Hội đồng coi thi tuyển sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

          7. Lịch thi

Ngày

thi

Buổi

thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

17/6/2013

Sáng

Ngữ văn (không chuyên)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh (không chuyên)

60 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

18/6/2013

Sáng

Toán (không chuyên)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

19/6/2013

Sáng

Các môn chuyên: Toán, Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh (chuyên Tiếng Anh)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Các môn chuyên: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Toán (chuyên Tin học)

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 Tiếng Anh (chuyên Tiếng Pháp)

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 

          8. Nguyên tắc, phương pháp xét tuyển

a) Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

b) Cách xét tuyển:

- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn.

Đối với những thí sinh đăng ký dự thi vào 02 môn chuyên, nếu đã trúng tuyển theo nguyện vọng 1  thì không xét trúng tuyển theo nguyện vọng 2.

- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 9 cao hơn.

          Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào lớp chuyên (theo nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) thì không được xét trúng tuyển vào lớp không chuyên.

Người Gửi: Admin vào 12/05/2013 19:30
Các tin khác