Trang chủ » Hoạt động học sinh Phú Thọ thực hiện hiệu quả mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ

 

Ban VSTBPN cùng với Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành đã tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động của ngành “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… trong các cơ sở GD&ĐT. Sau 5 năm phát động phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, toàn ngành đã có 21.299 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” các cấp, 120 chị là cán bộ quản lý, nhiều chị đã được tặng giấy khen, bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào. Với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ nữ cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục, phong trào đã phát triển góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh Phú Thọ.

Đời sống của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nữ nói chung và cán bộ, giáo viên nữ ở vùng sâu vùng xa, miền núi nói riêng được quan tâm; phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và lao động nữ vay vốn làm kinh tế gia đình, đồng thời cải thiện, nâng cao sức khỏe của phụ nữ và trẻ em, Ban VSTBPN cũng đã phối hợp với Công đoàn ngành tổ chức phát động quyên góp quỹ “Vì phụ nữ nghèo”; phối hợp với cơ sở y tế các cấp khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên và học sinh; tăng cường nhân viên y tế cho các trường học; chỉ đạo các cơ sở Giáo dục mầm non nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tăng cường tỷ lệ bán trú trong các đơn vị giáo dục, do đó, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn dưới 10% và đạt 91% kênh A; đẩy mạnh công tác giáo dục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và giáo dục về giới trong trường học; chế độ chính sách cho đội ngũ nữ nhà giáo như thai sản, nuôi con nhỏ… được chú trọng.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của nữ cán bộ, giáo viên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được nâng cao; số phụ nữ được giới thiệu và tham gia công tác lãnh đạo tăng lên, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Tỷ lệ giáo viên nữ được tuyển dụng vào các trường thiếu biên chế chiếm số lượng lớn, hầu hết các cơ sở giáo dục đều có ít nhất một nữ cán bộ lãnh đạo. Trong 5 năm có 1 chị được phong tặng Nhà giáo nhân dân, 5 chị được phong tặng Nhà giáo ưu tú, nhiều chị được tặng Huân chương lao động, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ..., có gần 2000 lượt chị được cử đi học tập, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hiện tại, tỷ lệ nữ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên ở các cấp học đạt bình quân 98,7% (trong đó trên chuẩn chiếm 43,2%), hơn 1300 chị được công nhận là giáo viên dạy giỏi các cấp học.

Trước yêu cầu thực tế đặt ra, Ban VSTBPN ngành đã kịp thời được củng cố và kiện toàn ở tất cả các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh. 100% cán bộ Ban VSTBPN các cấp trong ngành được tập huấn về Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động VSTBPN. Củng cố và phát triển Ban nữ công cơ sở, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh nữ, qua đó kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của nữ cán bộ, giáo viên và trẻ em gái.

Có thể nói, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu VSTBPN, góp phần phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa - hiện đại hóa và xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Phú Thọ lên một tầm cao mới.

Người Gửi: Admin vào 31/10/2011 23:26
Các tin khác